ITS dla Miasta Opole

Doceniając doświadczenie Collect Consulting S.A. w obszarze transportu publicznego, Miasto Opole zleciło nam opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na terenie miasta. W ramach przygotowywanej dokumentacji uwzględnimy w szczególności poprawę wydajności i niezawodności systemu transportowego, poprawę komfortu podróżowania oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowa koncepcja ITS Opole będzie określała architekturę całego systemu i podzielona będzie na sześć obszarów działania:

  1. Zarządzanie ruchem drogowym
  2. Zarządzanie transportem zbiorowym
  3. Usługi informacyjne dla podróżnych
  4. Bezpieczeństwo publiczne
  5. Oświetlenie miasta
  6. Zarządzanie danymi i telekomunikacja.

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w obszarze przygotowywania do realizacji inwestycji dotyczących Inteligentnych Systemów Transportu.