PPPolski mały Doradca!

8.05.2016

Z satysfakcją informujemy o wielkim sukcesie Collect Consulting S.A. w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju na „Umowę ramową na doradztwo i warsztaty specjalistyczne w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno – prywatnego”. Nasza firma, w konsorcjum z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j., zajęła pierwsze miejsce na krótkiej liście podmiotów dopuszczonych do dalszego postępowania, zdobywając ponad 100 punktów w ocenie prowadzonej przez ekspertów MR. Pokonaliśmy takie międzynarodowe firmy jak: PWC, Ernst & Young, Ove Arup & Partners, Dentons Europe Oleszczuk, Domański Zakrzewski Palinka, Mott Mac Donald, Hogan Lovells. Warto podkreślić, że MR postawiło bardzo wysokie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Dotyczyły one zarówno doświadczenia w skutecznie zrealizowanych postępowaniach partnerstwa publiczno-prywatnego jak i doświadczenia ekspertów prowadzących tego rodzaju projekty. Należało wykazać doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów PPP, tzn. w zakresie prawnym, finansowym i technicznym. Istotna była wartość inwestycji oraz wartość usług doradczych przy przedsięwzięciach PPP.

Sama Umowa Ramowa z Ministerstwem Rozwoju będzie dotyczyła wsparcia doradczego dla podmiotów publicznych zainteresowanych realizacją projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie będzie dotyczyło projektów pilotażowych, na podstawie których zostaną stworzone wzorce postępowań celem dynamizacji rynku PPP w Polsce.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy podmioty publiczne i partnerów prywatnych do szerokiej współpracy w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Słowa kluczowe: PPP

Archiwum