Ponad 43 mln PLN na projekty transportowe

9 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty z z poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020.

Miło nam poinformować, iż dwa spośród tych projektów zostały przygotowane przez ekspertów Collect Consulting.

Dla Miasta Czeladzi, nasi eksperci przygotowali kompletną dokumentację aplikacyjną w ramach projektu „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”. Wartość pozyskanego przez nas dofinansowania dla tego projektu to ponad 30 mln PLN. Projekt uplasował się na trzeciej pozycji pod względem otrzymanej ilości punktów i skonsumował ok. 25% budżetu dostępnego w konkursie.

Drugim z projektów, był projekt dla Gminy Mikołów pn. „System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego”, w ramach którego nasi eksperci przygotowali analizę finansową. Wartość przyznanego dofinansowania dla tego projektu to ponad 13 mln PLN. Projekt uplasował się na piątej pozycji pod względem otrzymanej ilości punktów.

Cieszymy się, że nasza skuteczność we wsparciu projektów transportowych przełoży się na realizację tak ambitnych zadań.

Beneficjentom gratulujemy!