Drogi rowerowe w Warszawskiem Obszarze Funkcjonalnym

9.03.2018

Eksperci Collect Consulting S.A. pozyskali 60 mln zł dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) na rozwój  zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin, które zawiązały w tym celu partnerstwo, tj.: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach WOF poprzez promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jako alternatywy dla transportu samochodowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura obejmująca 34,76 km dróg dla rowerów oraz 12,37 km dróg dla rowerów i pieszych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – m.in. parkingami i stojakami rowerowymi, punktami samoobsługowej naprawy rowerów, oraz oświetleniem LED.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 75 mln zł, w tym ponad 60 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Słowa kluczowe:

Archiwum