AKK dla Miasta Żory

26.08.2021

Dla miasta Żory, już po raz kolejny, opracujemy Analizę kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych na potrzeby świadczenia usług komunikacji miejskiej. Obowiązki sporządzenia tego dokumentu wynikają z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Opracowanie uwzględniać będzie: analizę finansowo – ekonomiczną, analizę wykonalności technicznej, szacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska, a także koncepcję obsługi sieci komunikacji miejskiej autobusami zeroemisyjnymi. 

Wszystkie podmioty zainteresowane wsparciem w obszarze elektromobilności zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

Archiwum