Tematyka: Dotacje unijne

Opracowujemy Raport Smart City Lublin.

3.09.2021

Nasi eksperci rozpoczęli pracę nad opracowaniem Raportu Smart City Lublin w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030. Analizy dotyczyć będą wszystkich 6 istotnych obszarów tj. inteligentne zarządzanie, inteligentna gospodarka, inteligentna mobilność, inteligentne środowisko, inteligentne społeczeństwo oraz inteligentna jakość życia. Przeprowadzony zostanie również benchmarking odnoszący Lublin do 2 miast europejskich i 5 miast polskich.

Idea Smart City nam nieobca. Nieustanie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Słowa kluczowe: raport | Smart city

Archiwum