Tematyka: Dotacje unijne

Opracowujemy Raport Smart City Lublin.

3.09.2021

Nasi eksperci rozpoczęli pracę nad opracowaniem Raportu Smart City Lublin w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030. Analizy dotyczyć będą wszystkich 6 istotnych obszarów tj. inteligentne zarządzanie, inteligentna gospodarka, inteligentna mobilność, inteligentne środowisko, inteligentne społeczeństwo oraz inteligentna jakość życia. Przeprowadzony zostanie również benchmarking odnoszący Lublin do 2 miast europejskich i 5 miast polskich.

Idea Smart City nam nieobca. Nieustanie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Słowa kluczowe: raport | Smart city

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

Pozyskaliśmy środki 💶 🇪🇺 dla Miasta Dębicy!

Zajączek 🐰 już dzisiaj przyniósł nam dobre wieści. Przygotowany przez naszych ekspertów projekt Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu🌍 został zakwalifikowany do przyznania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,...