Strategia rozwoju elekromobilności w mieście Żory!

8.06.2020

Nasi eksperci intensywnie pracują nad Strategią rozwoju elektromobilności w mieście Żory. Wspólnie, stosując model partycypacyjny, tworzymy plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Mieście uwzględniając inicjatywy Smart City i rozwiązania typu MaaS (Mobility as a Service).

Gminy, które przymierzają się do opracowania strategii rozwoju elektromobilności zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

Słowa kluczowe:

Archiwum