Termomodernizacja w PPP.

28.05.2020

Zespół doradców Collect Consulting S.A przygotowuje kompleksowe analizy finansowo-ekonomiczne przedsięwzięcia mającego doprowadzić do wyboru oraz pozyskania partnera prywatnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP”.

Wszystkie podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Słowa kluczowe:

Archiwum