Cieszyńskie autobusy i infrastruktura ładowania.

Kolejny raz nasi eksperci wspierali Gminę Cieszyn. Tym razem opracowaliśmy kompletny wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania.
To kolejny krok Miasta w kierunku wdrażania założeń elektromobilności.