Archiwa tagu: wniosek o dofinansowanie

Noworoczne wyzwania w gospodarce odpadami.

Z nowym rokiem rozpoczynamy pracę dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie. Nasi eksperci opracują biznesplan, wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu polegającego na rozwoju funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mikołów poprzez uruchomienie przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie działalności związanej z odbiorem odpadów z nieruchomości, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Politechnika Śląska w Gliwicach klientem Collect Consulting

Miło nam poinformować, iż Zespół Collect Consulting S.A. na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach przygotował do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego kierunku zamawianego Matematyka, w ramach Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje m.in. stypendia naukowe w wysokości 1000 zł/ miesięcznie, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki, dodatkowe szkolenia, wykłady i warsztaty oraz dla najlepszych staże u pracodawców wraz ze stypendium stażowym. Nabór studentów na kierunek Matematyka przewidziano w VII 2012r.

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Miło nam poinformować, iż zespół Collect Consulting S.A., na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przygotował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”, w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowane zostały dwie edycje studiów podyplomowych skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów, głównych księgowych, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., a koniec na 30 czerwca 2014 r.

Doradcy Collect Consulting wspierają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Zadaniem doradców Collect Consulting było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu, którego celem jest uruchomienie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu własnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych (CDBKZ). W skład przyszłego centrum wchodzić będą trzy nowo utworzone laboratoria, w tym dokładności geometrycznej kół zębatych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych.

W założeniach działalności Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie) oraz dla planowanych studiów uzupełniających drugiego stopnia (studia magisterskie) na Wydziale Mechanicznym. Inwestycja planowana jest do sfinansowania jako projekt kluczowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.