Doradcy Collect Consulting wspierają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Zadaniem doradców Collect Consulting było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu, którego celem jest uruchomienie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu własnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych (CDBKZ). W skład przyszłego centrum wchodzić będą trzy nowo utworzone laboratoria, w tym dokładności geometrycznej kół zębatych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych.

W założeniach działalności Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie) oraz dla planowanych studiów uzupełniających drugiego stopnia (studia magisterskie) na Wydziale Mechanicznym. Inwestycja planowana jest do sfinansowania jako projekt kluczowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.