Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Miło nam poinformować, iż zespół Collect Consulting S.A., na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przygotował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”, w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowane zostały dwie edycje studiów podyplomowych skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów, głównych księgowych, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., a koniec na 30 czerwca 2014 r.