馃摙聽Badania, rozw贸j i innowacje聽馃挕聽w mazowieckich firmach.

19.01.2024

Dzisiejszy wpis kierujemy do naszej spo艂eczno艣ci przedsi臋biorc贸w z Mazowsza. Niebawem, bo ju偶 26 stycznia, uruchomiony zostanie nab贸r wniosk贸w pozwalaj膮cy firmom sfinansowa膰 馃洜锔 #inwestycje i dzia艂alno艣膰 馃Иbadawczo-rozwojow膮 #B+R. Mikro, ma艂e i du偶e przedsi臋biorstwa (te ostatnie we wsp贸艂pracy z #M艢P) mog膮 pozyska膰 kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdra偶anie innowacji #FEMA01.01.

Podobnie jak w 艢cie偶ce SMART #FENG, wnioskodawcom zaproponowano podej艣cie modu艂owe, gdzie to przedsi臋biorca decyduje w jakich obszarach: obowi膮zkowym i fakultatywnych realizowa膰 b臋dzie projekt. Wnioskodawca mo偶e wi臋c sfinansowa膰 ca艂y proces tworzenia i wdra偶ania innowacji lub ich wybrane elementy, zako艅czone wdro偶eniem wynik贸w prac B+R (badania i rozw贸j) w dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Komponentem obowi膮zkowym s膮聽馃敩prace badawczo-rozwojowe 鈥撀燽adania przemys艂owe i聽eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe; koszty modu艂u B+R musz膮 wynosi膰 co najmniej 30% koszt贸w kwalifikowanych projektu i mog膮 obejmowa膰 m.in. koszty wynagrodze艅 kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materia艂贸w i surowc贸w do bada艅, element贸w do budowy prototypu

Modu艂y fakultatywne to:

  • wdro偶enie innowacji 馃彮– zakup maszyn, urz膮dze艅, oprogramowania niezb臋dnego do wdro偶enia opracowanej innowacji,
  • doradztwo (us艂ugi doradcze o charakterze prorozwojowym 鈥 maksymalnie 3 % bud偶etu),
  • prace przedwdro偶eniowe (specjalistyczne doradztwo, uzyskanie praw ochrony w艂asno艣ci intelektualnej itp.),
  • infrastruktura badawcza 馃殌 to doposa偶enie w艂asnego zaplecza badawczo-rozwojowego, zakupy aparatury, sprz臋tu, specjalistycznego oprogramowania, technologii i innej infrastruktury niezb臋dnej do prowadzenia w艂asnych prac B+R,
  • nabywanie przez pracownik贸w 馃棧锔kompetencji oraz kwalifikacji (nie wi臋cej ni偶 3% bud偶etu).

Konkurs potrwa planowo do 6 marca. Wa偶ne, aby projekt wpisywa艂 si臋 w priorytetowe kierunki bada艅 dla obszar贸w馃攳 inteligentnych specjalizacji (bezpieczna 偶ywno艣膰, inteligentne systemy w przemy艣le i infrastrukturze, nowoczesny ekosystem biznesowy czy wysoka jako艣膰 偶ycia). Preferowane b臋d膮 projekty z udzia艂em jednostki naukowo-badawczej, 馃帗 czy te偶 posiadanie 鈥瀗a etacie鈥 w艂asnego personelu badawczego. Dodatkowe punkty zapewni r贸wnie偶 uczestnictwo w inicjatywy o zasi臋gu mi臋dzynarodowym oraz projekt w obszarze Europejskiego Zielonego 艁adu (ekoinnowacyjno艣膰, gospodarka obiegu zamkni臋tego, inne) lub Programu Europa Cyfrowa.

馃挾Minimalna warto艣膰 dofinansowania do 1,5 mln PLN za艣 maksymalne wsparcie 10 mln PLN. Intensywno艣膰 wsparcia w komponencie B+R (w formie dotacji bezzwrotnej) wyniesie maksymalnie 80% koszt贸w bada艅 przemys艂owych oraz do 60% koszt贸w prac rozwojowych (w regionie sto艂ecznym do 50% w obu przypadkach). Intensywno艣膰 wsparcia w komponencie wdro偶eniowym) inwestycyjnym) wyniesie do 70% koszt贸w kwalifikowanych (w regionie sto艂ecznym do 50%) i tutaj wsparcie b臋dzie mia艂o form臋 dotacji warunkowej (cz臋艣ciowo zwrotnej).

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy! Nie czekaj skontaktuj si臋 ju偶 dzi艣 z naszymi ekspertami.   馃摡 馃摫

Dotacje unijne to nasza specjalno艣膰!

Ponad 20-letnie do艣wiadczenie naszych konsultant贸w w聽pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z聽program贸w przedakcesyjnych, pozwala nam by膰 w聽pierwszej dziesi膮tce firm doradczych w聽Polsce, skutecznie pozyskuj膮cych 艣rodki z聽UE.

News

Kategorie

Inne nabory