Female hand throwing coffee cup in trash can
Tematyka: Dotacje unijne

Projekt odpadowy dla Gminy Kornowac.

28.12.2021

Nasi doradcy pomagają stworzyć efektywny montaż finansowy dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Kornowac”. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami. Naszą rolą jest przygotowanie wniosku i pozyskanie dodatkowych środków w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Wszystkim podmiotom sektora odpadowego przypominamy, że 6 grudnia nabór wniosków w ramach programu priorytetowego został wznowiony.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🌐 E-usługi dla administracji – rusza nabór 🖥️

14. września ma ruszyć zaplanowany nabór wniosków na e-administrację w ramach Działania #FERC.02.02 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty w zakresie: 💻 optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z...