Female hand throwing coffee cup in trash can
Tematyka: Dotacje unijne

Projekt odpadowy dla Gminy Kornowac.

28.12.2021

Nasi doradcy pomagają stworzyć efektywny montaż finansowy dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Kornowac”. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami. Naszą rolą jest przygotowanie wniosku i pozyskanie dodatkowych środków w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Wszystkim podmiotom sektora odpadowego przypominamy, że 6 grudnia nabór wniosków w ramach programu priorytetowego został wznowiony.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...