Female hand throwing coffee cup in trash can
Tematyka: Dotacje unijne

Projekt odpadowy dla Gminy Kornowac.

28.12.2021

Nasi doradcy pomagają stworzyć efektywny montaż finansowy dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Kornowac”. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami. Naszą rolą jest przygotowanie wniosku i pozyskanie dodatkowych środków w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Wszystkim podmiotom sektora odpadowego przypominamy, że 6 grudnia nabór wniosków w ramach programu priorytetowego został wznowiony.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!
🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!

Przed nami kolejne ambitne zdanie💪 Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nasz zespół przygotuje kompletną dokumentacja studialną i aplikacyjną dla projektu budowy⚓ morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Zadanie przewiduje przebudowę portu - remont Nabrzeża...

Inne posty z tej kategorii

🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!

Przed nami kolejne ambitne zdanie💪 Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nasz zespół przygotuje kompletną dokumentacja studialną i aplikacyjną dla projektu budowy⚓ morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Zadanie przewiduje przebudowę portu - remont Nabrzeża...