Collect Consulting

Aktualności

Czy szykuje się hybrydowe PPP w Toruniu?

Czy szykuje się hybrydowe PPP w Toruniu?

Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej i prawnej w związku z planowanym powierzeniem powstałej w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu...

Przebudowa dróg w Wręczycy Wielkiej.

Przebudowa dróg w Wręczycy Wielkiej.

Nasi projektanci branży drogowej pochylają się nad kolejną dokumentacją. Tym razem na zamówienie Gminy Wręczyca Wielka sporządzamy kompleksową dokumentację techniczną: koncepcję projektową, mapę do celów projektowych, Program Funkcjonalno – Użytkowy, założenia...

Dotacje na poprawę cyberbezpieczeństwa w szpitalach!

Dotacje na poprawę cyberbezpieczeństwa w szpitalach!

21 maja weszło w życie zarządzenie w sprawie finansowania działań dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w placówkach medycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje w formie dotacji w wysokości od 200 do 900 tys. PLN inwestycje...

Dokumentacja techniczna dla Gminy Staszów

Dokumentacja techniczna dla Gminy Staszów

Nasi projektanci zakończyli właśnie prace w Gminie Staszów nad opracowaniem koncepcji oraz programów funkcjonalno-użytkowych wraz z zestawieniem kosztów inwestycji dla dwóch zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień” oraz...