Dotacje z KPO na zielone technologie 🌿💡dla firm

28.05.2024

Kolejne źródło wsparcia inwestycji mikro, małych i średnich firm -uruchomiane. Od 25 czerwca przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dotacje bezzwrotne na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów🔄 ponowne ich wykorzystanie lub recykling🚮 oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Ekoinwestycje winny bazować na zielonych technologiach, zaś projekty wpisywać się w założenia #GOZ ♻️gospodarki o obiegu zamkniętym.  Firmy sektora MŚP mogą sfinansować w ramach inwestycji wydatki typu:

🏭Zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia technologii środowiskowych,

🏗️Adaptacja i remont hal i budynków niezbędnych do instalacji maszyn i urządzeń

🤖Zakup lub zaprojektowanie nowych technologii

🛡️zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

🔍koszty przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia (LCA – Life Cyc Assessment), oceny śladu środowiskowego produktu (PEF – Product Environmental Footprint) oraz audytu końcowego parametrów przedsięwzięcia

⚡koszty związane z redukcją emisyjności i poprawą efektywności energetycznej (bez termomodernizacji obiektów),

👨‍🔬szkolenia pracowników

Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedne wniosek o dofinasowanie. Maksymalna kwota 💶wsparcia to aż 3,5 mln PLN i może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych. Ważny będzie również 🗓️ okres realizacji projektu – jego rozpoczęcie musi nastąpić do 6 miesięcy od złożenia wniosku i zakończyć wraz z marcem 2026r.

Co ważne – inwestycja musi przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów środowiskowych🌳:

  • zmianę w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystanie odpadów lub recykling,
  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Wsparciem zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej♻️, wpisuje się w jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ 🔄 oraz realizuje co najmniej dwie zasady z koncepcji 6R: odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink).

Wszystkie firmy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | PARP) 📩☎️💻 zapraszamy do kontaktu z nami.

Słowa kluczowe: dotacje | GOZ | KPO | msp

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory