Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie eksperci Collect Consulting S.A. realizują kompleksowe badanie dotyczące popytu na pracę. Jest to przedsięwzięcie poszerzające analizy dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych o analizę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w najpopularniejszych źródłach w województwie, w tym na dedykowanych serwisach internetowych oraz w prasie regionalnej, czy w Powiatowych Urzędach Pracy.
Głównym celem badania jest uzyskanie informacji w następujących zakresach:

  • Jakie podmioty zgłaszają potrzebę zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim?
  • Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników na terenie województwa zachodniopomorskiego?
  • Określenie stopnia zróżnicowania kanałów informacyjnych, wykorzystywanych przez pracodawców do poszukiwania pracowników?

Dzięki temu raport z badania będzie zawierał informacje, z którymi powinni się zapoznać zarówno pracodawcy, jak również osoby poszukujące pracy, zwłaszcza nabywające nowe kwalifikacje zawodowe.