logo Collect Consulting
Sukcesy i aktualności:

Studia wykonalności projektów dla śląskich samorządów

Mikołów i Świerklaniec to kolejne dwa samorządy, które powierzyły wykonanie studiów wykonalności projektów ekspertom Collect Consulting S.A. W ramach umowy z Mikołowem eksperci Collect Consulting S.A. odpowiedzialni byli za przygotowanie studium w ramach działania...

Collect Consulting dla gminy Reńska Wieś

Przygotowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych, opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym to niektóre z zadań, jakie postawiono przed konsultantami Collect Consulting S.A. w ramach zadania „tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu...

Wariant PPP dla stadionu w Łodzi

Wykonanie analiz poprzedzających realizację projektu budowy stadionu w Łodzi oraz usługi doradczo-konsultacyjne w procesie pozyskania partnera prywatnego są przedmiotem umowy zawartej przez Collect Consulting z Miastem Łódź. „Planowany przez władze miasta stadion ma...

Publikacja ekspertów Collect Consulting

Publikacja ekspertów Collect Consulting

Na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), będącej największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce, eksperci Collect Consulting opracowali podręcznik o źródłach finansowania działalności eksportowej....

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. klientem Collect Consulting

Doradcy Collect Consulting opracowują studium wykonalności inwestycji „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Etap II” realizowanej dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacja...

Eksperci Collect Consulting dla Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Collect Consulting na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol opracuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosi przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego. W ramach umowy eksperci Collect opracują kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ze...

Collect Consulting dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki realizuje projekt polegający na sporządzeniu opinii prawnej oraz analizy ekonomiczno-finansowej w zakresie oceny możliwości realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na oddaniu do eksploatacji...

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla Collect Consulting S.A.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla Collect Consulting S.A.

Miło nam poinformować o przyznaniu Collect Consulting Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej. Przyznane wyróżnienie nadawane jest przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych należą wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej...

Kolejny projekt Gminy Mikołów otrzymał dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż Gmina Mikołów otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta”. W ramach prac...

Collect Consulting Spółką Akcyjną

Wszystkich naszych klientów, partnerów biznesowych, podwykonawców oraz dostawców chcieliśmy poinformować, iż z dniem 10 czerwca 2011 roku na podstawie przepisu art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych nastąpiło przekształcenie spółki działającej pod firmą Collect...

Klient Collect Consulting otrzymał dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż Gmina Mikołów przy wsparciu doradców Collect Consulting,otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Priorytet V Środowisko w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze. Doradcy Collect...

Collect Trainings zaprasza na kolejną rundę szkoleń

Collect Trainings, jednostka szkoleniowa Collect Consulting zaprasza na kolejną rundę szkoleń biznesowych. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania projektami unijnymi. Więcej na:...

GWSH i Program stażowy YourStep

Miło nam poinformować, iż YourStep – program stażowy Collect Consulting obejmie również studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. To trzecia uczelnia wyższa, po Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,...

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Program stażowy YourStep

Miło nam poinformować, iż YourStep – program stażowy Collect Consulting obecny jest również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. To już druga uczelnia wyższa, po Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, informująca swoich studentów o możliwościach stażowych...

Ruszył YourStep – program praktyk i staży Collect Consulting

Jesteś studentem ostatnich lat studiów uczelni ekonomicznych lub technicznych i zastanawiasz się nad podjęciem pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia kariery zawodowej. Zakładamy, że uwagę koncentrujesz na rozpoczęciu przygody zawodowej w doradztwie...

[/et_pb_column]