Collect Consulting dla Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich

W dniu 22 czerwca Collect Consulting zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich. Szkolenie dotyczyło rozliczania projektów unijnych, a w szczególności było poświęcone rozliczaniu projektu już realizowanego przez EkoPark w ramach Poddziałania 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Dobre inwestycje – wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”.