Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. klientem Collect Consulting

Doradcy Collect Consulting opracowują studium wykonalności inwestycji „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Etap II” realizowanej dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacja gospodarcza Tarnowa poprzez rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” i stworzenie możliwości do lokowania się nowych podmiotów gospodarczych.
Realizowany projekt przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego Tarnowa oraz całego Subregionu Tarnowskiego. Wartość projektu wynosi 10,5 mln zł