Collect Consulting dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

 

Konsultanci Collect Consulting przygotowali koncepcję architektoniczno-funkcjonalną dla projektu pn. „Podniesienie jakości świadczeń usług medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota”. Opracowano również kompletną dokumentację aplikacyjną (w tym studium wykonalności) na potrzeby konkursu w ramach Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Przedmiotem projektu jest informatyzacja jednostki użyteczności publicznej – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.