Eksperci Collect Consulting dla Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Collect Consulting na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol opracuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosi przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego.
W ramach umowy eksperci Collect opracują kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, a następnie wesprą Urząd w ogłoszeniu o przetargu na zakup i dostawę sprzętu medycznego. Eksperci wesprą także Urząd w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, w opracowywaniu zmian SIWZ oraz w formułowaniu rozstrzygnięć protestów na zapisy SIWZ.