Studia wykonalności projektów dla śląskich samorządów

Mikołów i Świerklaniec to kolejne dwa samorządy, które powierzyły wykonanie studiów wykonalności projektów ekspertom Collect Consulting S.A.

W ramach umowy z Mikołowem eksperci Collect Consulting S.A. odpowiedzialni byli za przygotowanie studium w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego. Studium dotyczyło m.in. budowy punktu gastronomicznego i placu zabaw na terenie Śląskiego Ogrody Botanicznego.

Gmina Świerklaniec powierzyła konsultantom Collect Consulting S.A. przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Subregionu Centralnego Priorytetu IV Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje konserwację zabytkowego amfiteatru z przyległymi fontannami i rzeźbami.