Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu wraz z ekspertami Collect Consulting S.A. zapraszają na studia podyplomowe pn. „Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE”.

Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z procesami rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz możliwych mechanizmów finansowania tego typu inwestycji. Celem jest przygotowanie uczestników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne rozumiane nie tylko w aspekcie technicznym ale przede wszystkim kompleksowo z uwzględnieniem materii społecznej. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego kładącego duży nacisk na umiejętności praktyczne. Studia przeznaczone są dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Studia trwają dwa semestry o łącznej liczbie 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2012 r., a kończą w czerwcu 2013 r. obroną pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym 2 razy w miesiącu.

Małgorzata Okularczyk, członek zarządu Collect Consulting S.A. zapozna słuchaczy z narzędziami nowoczesnej inżynierii finansowej, z kolei Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. omówi zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji udziela:
dr inż. Tomasz Cisek

Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,
Instytut Inżynierii Produkcji,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Tel. (32) 277-73-50
Więcej informacji na www.polsl.pl

Zapraszamy!