Marzec zamykamy pulą pozyskanych kolejnych 13 milionów dla naszych klientów w ramach 🔌Działania 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii🔋 Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 178,9 mln zł wybrano 67 projektów, w tym aż 5...