Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

Eksperci Collect Consulting S.A. na zlecenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie opracowali studium wykonalności projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Projekt zakłada dozbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Tarnowie (104 ha) w niezbędne media oraz zakłada wykonanie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu utworzenia kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Planowane przedsięwzięcie umożliwi  rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy. Łączna wartość projektu to ponad 11 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3 Tworzenie i rozwój Stref Aktywności Gospodarczej Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.