Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń, uruchomienia żłobka oraz organizacji bezpłatnych zajęć dodatkowych w Warszawie dla 40 dzieci w wieku do 3 lat.

Gratulujemy!