Collect Consulting S.A. podpisuje umowę ramową na świadczenie usług doradczych w projektach realizowanych w formule PPP

Miło nam poinformować, iż firma Collect Consulting S.A. w najbliższym czasie podpisze umowę ramową dotyczącą doradztwa w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dodatkowym wsparciem już na etapie realizacji. To zadanie w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego na celu promowanie modelu PPP, jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji zadań publicznych.

Wśród działań objętych powyższym projektem systemowym przewidziane jest wsparcie doradcze dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia w formule PPP, które zostaną wyłonione podczas 2 konkursów przeprowadzonych w ramach projektu.

Wybrane w konkursie i mogące w przyszłości uchodzić za modelowe projekty PPP, otrzymają kompleksowe wsparcie eksperckie obejmujące:
1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedinwestycyjnej, związanej z procedurą wyboru inwestora prywatnego (wsparcie dla podmiotów publicznych);
2) wsparcie dla kluczowych procesów związanych z wykonywaniem umowy o PPP (wsparcie dla podmiotów publicznych i prywatnych przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o PPP).

Zakres wsparcia będzie ustalany indywidualnie do potrzeb każdego z wyłonionych w konkursie projektów PPP.