Collect Consulting ewaluuje poziom realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Zespół ewaluacyjny realizuje badanie pn „Ocena ex-post realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013″.

Monitoring stanu wdrożenia założeń RIS odbywa się poprzez badania ankietowe dotyczące rozwoju innowacji w województwie śląskim oraz stopnia budowy regionu innowacyjnego poprzez pomiar wskaźników realizacji RIS.

W trakcie badania dokonany zostanie pomiar wartości wskaźników produktów i rezultatów określonych dla monitorowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz o cena stopnia osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.