Opracowanie dokumentacji projektowej

W ramach procedury rozeznania rynku Collect Consulting S.A. zaprasza do składania wstępnych ofert na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres przetargi@collect.pl do 25 lutego 2013r. do godz. 16.00.


Dodatkowych informacji udziela Beata Lazarowicz – e-mail przetargi@collect.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty wstępnej