Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym

Konsorcjum Collect Consulting S.A. oraz Instytut Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Instytut PPP, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”.

Zachęcamy wszystkie podmioty prywatne zainteresowane udziałem w tym Przedsięwzięciu do zapoznania się z założeniami Powiatu Mińskiego odnośnie realizacji inwestycji oraz udzielenia informacji zwrotnej. Państwa opinia będzie miała istotne znaczenie dla Powiatu Mińskiego podczas planowania kolejnych działań zmierzających do realizacji projektu (w tym wyboru formuły).

udostępnionym Memorandum Inwestycyjnym znajdą Państwo opis Przedsięwzięcia, z kolei w dokumencie Test rynku znajduje się 18 pytań. Prosimy o odesłanie Państwa odpowiedzi najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2013 r. na adres dawid.zalewski@ippp.pl.