Bezpłatne seminarium warsztatowe pt.: „Procesy rewitalizacyjne w praktyce”

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium warsztatowym pt.: Procesy rewitalizacyjne w praktyce, stanowiącym część działań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pt.: Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie seminarium warsztatowego poruszane będą zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, technologii rewitalizacji i scenariuszy zagospodarowania terenów zdegradowanych w aspekcie ekonomicznym, technicznym oraz efektów, które można przy ich zastosowaniu uzyskać, a także przedstawione zostaną tematy dotyczące możliwości inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, instrumentów wsparcia procesów rewitalizacyjnych i instrumentów finansowania procesów rewitalizacyjnych oraz uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio i w sposób kompleksowy problematykę terenów poprzemysłowych.

Celem seminarium warsztatowego jest efektywna dyskusja nad wyżej zaprezentowanymi zagadnieniami, wspólne wyciągania wniosków oraz przedstawianie propozycji usprawnień wybranych problemów.

Do uczestnictwa w seminarium warsztatowym zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.
Pierwsze z czterech planowanych seminariów odbędzie się w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w dniu 13 grudnia 2013 roku w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w seminarium warsztatowym jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w. 26 / 512 992 608 lub adresem e-mail: a.tracz@collect.pl