Tematyka: Dotacje unijne

Wielki sukces Muzeum Śląskiego!

2.12.2020

Projekt Muzeum Śląskiego „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni GWAREK na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” z 15-milionowym dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego! Wśród 4 projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego znalazł się projekt przygotowanywłaśnie przez naszych doradców. 

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów z tzw. Funduszy norweskich zapraszamy do kontaktu z nami.

Słowa kluczowe: dofinansowanie projektu

Archiwum