Collect Consulting
Tematyka: Dotacje unijne

Dofinansowanie ścieżki rowerowej w Nadarzynie.

8.12.2020

Podjęliśmy się przygotowania kolejnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu budowy ścieżek rowerowych. Tym razem na zlecenie Gminy Nadarzyn nasi eksperci przygotowują wniosek wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni i odwodnienia. 

Dokumentacja posłuży Gminie do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w tamach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...