Tematyka: Dotacje unijne

Dofinansowanie ścieżki rowerowej w Nadarzynie.

8.12.2020

Podjęliśmy się przygotowania kolejnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu budowy ścieżek rowerowych. Tym razem na zlecenie Gminy Nadarzyn nasi eksperci przygotowują wniosek wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni i odwodnienia. 

Dokumentacja posłuży Gminie do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w tamach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Archiwum