Fundusz medyczny – psychiatria dziecięca – nabór jeszcze w marcu!

🏥 Fundusz medyczny – psychiatria dziecięca – nabór jeszcze w marcu!

18.03.2024

Śpieszymy poinformować, w ślad za zapowiedzią Ministry Zdrowia, o planowanym jeszcze w marcu do uruchomienia konkursie na inwestycje w psychiatrię 👩‍⚕️👨‍⚕️ dzieci i młodzieży. W naborze aplikować będą mogły wszystkie ośrodki, niezależnie od organu prowadzącego (samorządy wojewódzkie, powiatowe, państwowe). Dofinansowanie uzyskać będzie można na duże zadania (powyżej 50 mln PLN) obejmujące np. budowę 🏥nowych oddziałów psychiatrii dziecięcej, jak również mniejsze inwestycje💉 Tutaj przypominamy, że model ubiegania się o dofinansowanie w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej (SIS) różni się nieco od zwyczajowej ścieżki dotacyjnej. W skład dokumentacji aplikacyjnej wchodzi pozytywna opinia o celowości inwestycji (#OCI) oraz propozycja projektu strategicznego. Dla wybranych projektów opracowuje się kompletny program inwestycyjny. Nasi eksperci z sukcesem wspierali szpitale w pozyskaniu #dotacji z Funduszu Medycznego w poprzednich naborach. Skontaktuj się już dziś z naszymi ekspertami   📩 📱

Słowa kluczowe: fundusz medyczny | OCI | psychiatria | SIS

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory

Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀
Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀

Już jest! 27 czerwca ruszyła i potrwa do 12 września -Śląska Ścieżka #SMART , czyli #dotacje dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w jednym z 7 podregionów podlegających procesowi transformacji, tj. katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim,...