Śpieszymy poinformować, w ślad za zapowiedzią Ministry Zdrowia, o planowanym jeszcze w marcu do uruchomienia konkursie na inwestycje w psychiatrię 👩‍⚕️👨‍⚕️ dzieci i młodzieży. W naborze aplikować będą mogły wszystkie ośrodki, niezależnie od organu prowadzącego...

czytaj dalej