OZE dla ciepłownictwa

⚡OZE dla ciepłownictwa – rusza 15 marca📢

15.03.2024

Branża ciepłownicza, która od wielu miesięcy przygotowuje się do tych inwestycji może się cieszyć. 15 marca uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego 💶💶. na spieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł. Dofinansowanie może przybrać formę dotacji lub/i pożyczki.

Przedsiębiorcy ciepłowniczy sfinansować mogą inwestycje obejmujące budowę, przebudowę źródeł o łącznej mocy ⚡zainstalowanej co najmniej 2 MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energię z OZE tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych lub geotermii. Element inwestycji stanowić może również przyłącze do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii), czy 🔋 magazyn energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie). Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem ciepła, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Do wsparcia kwalifikują się instalacje z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Dekarbonizacja i wytwarzania zielonego ciepła czy energii to tematyka nam nieobca. Zespół doradztwa na bieżąco śledzi informacje i nabory wniosków z #FE z tym związane. Będziemy o nich informować. Stay tuned ‼️

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory

Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀
Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀

Już jest! 27 czerwca ruszyła i potrwa do 12 września -Śląska Ścieżka #SMART , czyli #dotacje dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w jednym z 7 podregionów podlegających procesowi transformacji, tj. katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim,...