Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

🧬Dotacje na prace badawczo-rozwojowe na Śląsku – startują przed feriami.

11.01.2024

Dzisiejszą informację kierujemy przede wszystkim do 👨‍🔬👩‍🔬kierowników działów rozwoju produktów, czy R&D w firmach działających w województwie śląskim. Jako pierwszy w nowym roku, bo już 25 stycznia uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania (FESL.01.02) Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Mikro, małe, średnie i duże firmy, a także konsorcja naukowo-przemysłowe mogą ubiegać się o dotację na:

🔬 prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych (prowadzenie prace B+R), gdzie sfinansowane zostać mogą m.in. koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, koszty prac zleconych, zakupu materiałów do nadań, części składowych prototypów, czy koszty amortyzacji sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz budynków. Projekty maksymalnie 2-letnie prowadzące do komercjalizacji.

🧪wytworzenie infrastruktury służącej do prowadzenia prac B+R (zaplecze badawcze) gdzie sfinansowane zostać mogą przede wszystkim zakupy aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań, specjalistyczne oprogramowanie, ale zakup gruntów, nieruchomości czy koszty robót budowlanych. Projekty maksymalnie 12-miesięczne zawierające plan prac B+R planowanych do realizacji na dofinansowanej infrastrukturze.

Minimalna kwota dofinansowania💶 to aż 2 miliony złotych. Poziomy dofinansowania to odpowiednio maksymalnie 80% w przypadku badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz maksymalnie 50% w przypadku infrastruktury B+R.

Projekty mają przyczynić się do rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych na Śląsku oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii w regionie. Stąd preferowane będą projekty wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji ⚡energetykę, 🖥️ ICT, 🩺💉medycynę, ♻️zieloną gospodarkę lub 🚀przemysły wschodzące. Dodatkowo na większą liczbę punktów liczyć mogą firmy posiadające własny dział badawczo-rozwojowy, certyfikowane laboratorium, własne patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, ™️znaki towarowe; współpracujące w sieciach badawczych, czy też posiadające strategię rozwoju działalności B+R. Uprzywilejowane w naborze będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku uwzględnienia w projekcie 🌐dyfuzji działalności B+R do polskiej oraz podjęcia współpracy z MŚP.

📢Konkurs zamyka się 18 kwietnia. Dla firm zlokalizowanych w jednym z 7 śląskich podregionów (katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki) otworzy się w czerwcu niemal identyczny nabór (FESL.10.02) Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji. O szczegółach zapewne będziemy Was informować📱

Gorąco zachęcamy wszystkie firmy, które mają pomysły i plany badawczo-rozwojowe do współpracy z nami.  Ponad 370 milionowy budżet pozwala sądzić, że szanse na pozyskanie dofinansowania na dobrze przygotowane projekty są ogromne.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory