Projekty efektywności energetycznej

Projekty efektywności energetycznej ⚡w formule EPC/PPP + UE  🇪🇺

9.01.2024

W Nowym Roku wracamy merytorycznie💪 Przed nami pierwsze dedykowane nabory wniosków o dofinansowanie lub z preferencją wyboru projektów hybrydowych EPC. Preferencje uzyskają projekty, które będą funkcjonowały w formule ESCO oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Województwa opolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie najprawdopodobniej jako pierwsze ogłoszą nabory wniosków. 🏦Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czy modernizacja oświetlenia💡 ulicznego to jedne z tych inwestycji, które pozwalają samorządom skutecznie polepszać efektywność energetyczną🔋. Dlatego po krótce przybliżamy najważniejsze kwestie związane z projektami EPC.

EPC (Energy Perfomance Contract) to model realizacji inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, w którym wynagrodzenie wykonawcy (firmy ESCO) jest powiązane z poziomem oszczędności osiąganych przez projekt💰. Koszty inwestycji, w części lub w całości mogą być spłacone z uzyskanych i gwarantowanych (w ramach umowy EPC) oszczędności energii, poprzez widoczną różnicę w rachunkach za energię. Możliwa jest więc termomodernizacja obiektów, w skrajnych przypadkach, nawet bez konieczności angażowania własnych środków finansowych podmiotu publicznego.   Wykonawca, firma ESCO – dostarcza usługi energetyczne i modernizacyjne dla końcowego odbiorcy energii (szkoły🏫 urzędu🏢 czy biblioteki 📚) i zobowiązuje się do uzyskania i utrzymania przez kilkanaście lat określonego efektu energetycznego (tzw. gwarantowane oszczędności energii).

Czym jest więc projekt hybrydowy? To połączenie projektu EPC z 🇪🇺 dofinansowaniem UE. Mamy tutaj maksymalizację korzyści wynikających z zastosowania obu tych narzędzi. Praktycznie wyeliminowanie jakiegokolwiek wkładu własnego podmiotu publicznego i angażowania środków własnych (dopłat), a wręcz uzyskanie nadwyżki z oszczędności 💶💶.

Dodatkowo, co jest szczególnie istotne dla samorządów w obecnych czasach, zobowiązania z umowy EPC nie wpływają EPC na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych 💳, gdy firma ESCO ponosi „większość ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii.

Procedura wyboru podmiotu (firmy wykonawczej działającej w modelu ESCO) i zawarcia umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), osadzona jest w reżimie 📜 Prawa Zamówień Publicznych. Czyli same przyjazne procedury. Ministerstwo Klimatu i Środowiska z kolei opracowało szczegółowe 📖 Wytyczne EPC wraz propozycjami zapisów umownych. Wytyczne te obejmują również kwestie związane z realizacją projektu hybrydowego.

Korzyści z realizacji projektu hybrydowego EPC jest znacznie więcej niż dodatkowe punkty w konkursie. To również kwalifikowalność kosztów wszystkich dokumentów wytworzonych na etapie analiz (analiza energetyczna, inwentaryzacje, audyty, analiza potrzeb i wymagań, analiza przedrealizacyjna EPC). Brak konieczności tworzenia dodatkowych opracowań przy ubieganiu się o dotację. Zamiast studium wykonalności – załącznikiem do wniosku aplikacyjnego będzie Analiza Potrzeb i Wymagań, zawierająca ocenę zasadności zastosowania modelu EPC, model finansowy i wszystkie inne informacje niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie.🌟

Jeżeli planujesz realizację projektu poprawy efektywności energetycznej w modelu EPC/PPP + UE to zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami📩☎️💻 Collect Consulting od 20 lat zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania💶, a od kilkunastu PPP czy EPC. Projekty hybrydowe również mamy w swoim portfolio. Skupiamy w naszej firmie unikalne doświadczenie i niezbędne kompetencje🤝. Chętnie zaangażujemy się w kolejne projekty. Zapraszamy‼️

Słowa kluczowe: ECP | ESCO | PPP | Projekt hybrydowy

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory