Prestiżowy projekt w Sosnowcu !

22.06.2017

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Gminy Sosnowiec będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa Egzotarium w Sosnowcu oraz Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu w ramach projektu pn.: „ Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych”.

Zespół nasz w ramach usługi wykona zadania z zakresu weryfikacji, opiniowania i akceptacji dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Będzie brał udział w pracach komisji przetargowej
w celu wyboru wykonawcy robót oraz będzie sprawował nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach oby zadań.

Słowa kluczowe:

Archiwum