Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę szpitali, które otrzymają środki (łącznie aż 1,5 miliarda złotych) na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych...