Collect wspiera „Nowoczesne szkoły” w Mikołowie

22.06.2017

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Powiatu Mikołowskiego będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „ Nowoczesna szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół powiatu mikołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do głównych zdań naszego zespołu będzie należał nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wnioskodawcę, zarządzanie finansowe zadania, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełniania w tym zakresie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa, a także sporządzanie sprawozdań i  realizacja rozliczeń zgodnie z wytycznymi projektu.

Słowa kluczowe:

Archiwum