Sukces w pozyskaniu dofinansowania
Tematyka: Dotacje unijne

Projekt Koszalina na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z dofinansowaniem.

15.07.2022

Nowa perspektywa unijna 2021-2027 ciągle jeszcze się rozkręciła, ale nasi doradcy z sukcesem pozyskują dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy strukturalnych. Cieszy nas, że przygotowywany dla Miasta Koszalina projekt „Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin” uzyskał wsparcie w ramach Działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...