odpady medyczne
Tematyka: Dotacje unijne

Collect doradcą Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach

25.10.2022

Nasi eksperci doradzają Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach w przygotowaniu i pozyskaniu finansowania na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja Istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Hutniczej 8” uwzględniającej m.in. budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych oraz zagospodarowaniu energii powstającej w procesie termicznego przekształcania odpadów. Nasze usługi dotyczą dwóch aspektów. Pierwszy obejmuje opracowanie kompleksowej analizy rynku odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych, drugi zaś sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2. Instalacje gospodarowania odpadami (dalej Program), do którego nabór prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...