Nasi eksperci doradzają Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach w przygotowaniu i pozyskaniu finansowania na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja Istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Hutniczej 8” uwzględniającej...

czytaj dalej