business woman is auditing
Tematyka: Dotacje unijne

Audyt rekompensaty z tytułu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.05.2022

Kolejny audyt rekompensaty już za nami. Tym razem zespół Collect Consulting przeprowadzał weryfikację ex-post rocznych rozliczeń (rekompensat za dwa ubiegłe lata) wypłaconych z tytułu usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybniku. Dodatkowo dokonaliśmy weryfikacji projekcji finansowych oraz wyliczenia należnej rekompensaty na lata 2022-2030.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...