business woman is auditing
Tematyka: Dotacje unijne

Audyt rekompensaty z tytułu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.05.2022

Kolejny audyt rekompensaty już za nami. Tym razem zespół Collect Consulting przeprowadzał weryfikację ex-post rocznych rozliczeń (rekompensat za dwa ubiegłe lata) wypłaconych z tytułu usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybniku. Dodatkowo dokonaliśmy weryfikacji projekcji finansowych oraz wyliczenia należnej rekompensaty na lata 2022-2030.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🌐 E-usługi dla administracji – rusza nabór 🖥️

14. września ma ruszyć zaplanowany nabór wniosków na e-administrację w ramach Działania #FERC.02.02 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty w zakresie: 💻 optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z...