Summer view of Torun old town and Jozef Pilsudski bridge.
Tematyka: Dotacje unijne

Analiza potrzeb turystycznych i kierunków rozwoju turystyki MOF Torunia.

11.10.2022

Z przyjemnością wracamy do Torunia i Bydgoszczy z tematem z zakresu turystyki. Przed nami nie lada wyzwanie. Dla 36 jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia przygotowujemy Analizę potrzeb turystycznych i kierunków rozwoju turystyki. Część analityczno-diagnostyczna zawierać będzie m.in. inwentaryzację zasobów obiektów kulturalnych, zabytkowych oraz atrakcji turystycznych składających się na potencjał turystyczny MOF Torunia oraz analizę trendów i uwarunkowań rozwoju turystyki na tym obszarze. W części strategicznej zawarte będą najważniejsze wyzwania i wynikające z nich wskazania na priorytetowe obszary oraz możliwe ścieżki rozwoju.

Słowa kluczowe: analiza potrzeb | strategia

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...