Ruszamy z drogami w PPP

21.04.2021

Na zlecenie Gminy Nysa rozpoczynamy świadczenie usług kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie i utrzymaniu dróg publicznych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Nysa planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie zakłada budowę oraz przebudowę 28 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 30 km wraz z ich bieżącym utrzymaniem.

Wszystkie gminy zainteresowane realizacją projektów drogowych w modelu PPP zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Archiwum