Tematyka: Dotacje unijne

Gratulujemy YAKUDO PLUS!

7.01.2021

Projekt badawczo-rozwojowy przygotowany przez doradców Collect Consulting SA, jako jeden z pośród dwudziestu wybranych, uzyskał dofinansowanie ze środków Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL. Gratulujemy i cieszymy się, że przy naszym współudziale możliwe będzie zrealizowanie tak ambitnego projektu! 

Jednocześnie śpieszymy poinformować, że w 2021 roku uruchomione zostaną dwa konkursy dla przedsiębiorców, w których można będzie ubiegać się o dotację na inwestycje oraz badania i rozwój. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Archiwum