Tematyka: Dotacje unijne

Czas na nowy Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Torunia do 2030!

5.08.2021

Przed naszymi ekspertami kolejne zadanie w zakresie opracowania dokumentów strategicznych. W lipcu rozpoczęliśmy prace nad Programem Rozwoju Turystyki dla miasta Torunia do 2030. Założenia programowe obejmują m.in.: ewaluację stopnia realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia na lata 2013-2020; badanie wpływu pandemii COVID – 19 na rozwój miasta oraz jego oferty turystycznej, a także całościowa analiza strategiczno – programowa rozwoju turystyki w Toruniu. 

Samorządy, które potrzebują wsparcia w procesie tworzenia strategii i programów w obszarze turystyki czy transportu zapraszamy do współpracy.

Słowa kluczowe: doradztwo | strategia rozwoju

Archiwum