Tematyka: Dotacje unijne

Analizy ekonomiczne dla Dąbrowskich Wodociągów

5.04.2021

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. zleciła naszej firmie wykonanie analiz ekonomicznych dla Koncepcji z elementami studium wykonalności programu zaopatrzenia w wodę Gminy Dąbrowa Górnicza. Zakres prac naszych analityków to kompleksowe analizy finansowo-ekonomiczne, analiza wrażliwości oraz analiza możliwości finansowania zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.

Archiwum